Rad Gradskog bazena Gojko Arneri za vrijeme epidemije

Obavještava se javnost da će, zbog novonastalog stanja izazvanog epidemijom koronavirusa na području Grada Korčule, svi korisnici Gradskog bazena Gojko Arneri, prilikom ulaska u objekt, biti evidentirani te će im biti izmjerena tjelesna temperatura. Do daljnjeg, tribine bazena su zatvorene,  a svim korisnicima se nalaže poštivanje preporuka za sprečavanje zaraze bolešću COVID-19.

Športski Objekti KorčulaRad Gradskog bazena Gojko Arneri za vrijeme epidemije